17.
mei 2024

Deze illegale gokbedrijven weigeren boetes van de Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Als zelfstandig bestuursorgaan zijn ze gerechtigd sancties op te leggen aan aanbieders van kansspelen die zich niet aan de regels houden. Acht verschillende kansspelaanbieders weigerden sinds 2013 de opgelegde boetes te betalen. Dit gaat om een totaal boetebedrag van 2,78 miljoen euro. 

Overtredingen van illegale kansspelaanbieders

Art. 1 lid 1 sub a WoK bevat een zogenaamde vergunningplicht waardoor het illegaal is om “gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”, behalve als daarvoor een vergunning is verleend op basis van diezelfde WoK. Verstrekking van de vergunningen en handhaving van de vergunningplicht werd toevertrouwd aan de Kansspelautoriteit.

Online kansspelen zijn in Nederland dus illegaal, tenzij aan de specifieke aanbieder, voor die specifieke website, een geldige vergunning is verleend door de KSA. Dergelijke vergunningen bestaan pas sinds april 2021, waarvan de eerste in werking zijn getreden op 01.10.2021. Alle kansspelen die tot 01.10.2021 zijn aangeboden in Nederland, waren dus zonder meer illegaal wegens strijd met de vergunningplicht uit artikel 1 lid 1 sub a WoK. Hetzelfde geldt voor alle online kansspelen die nu nog steeds in Nederland worden aangeboden zonder een vergunning van de KSA.

Een grote hoeveelheid casino’s die zonder geldige Nederlandse vergunning hun kansspelen hebben aangeboden, hebben een boete ontvangen van de Kansspelautoriteit. Van deze opgelegde boetes zijn er tot op heden acht nog niet betaald.

Woo-verzoek openbaarmaking van niet betaalde boetes

Op 30 april 2024 werd een Woo-verzoek door de Kansspelautoriteit gepubliceerd. Het verzoek betreft het openbaar maken van het wel of niet betalen van boetes die door de raad van bestuur zijn opgelegd aan aanbieders van online kansspelen met en zonder vergunning. 

De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat iedereen informatie mag opvragen over wat de overheid doet en waarom. Het is dus een verzoek om openbaarmaking van publieke informatie. Zo’n dergelijk Woo-verzoek wordt geregeld in artikel 4.1 Woo. 

Het overzicht is uiteindelijk niet gedeeld door de Kansspelautoriteit, aangezien deze informatie al openbaar is. Ook kunnen de boetes niet worden verdeeld per kalenderjaar, omdat de boetes niet altijd in hetzelfde kalenderjaar worden betaald als dat ze waren opgelegd. 

 

Sanctiebesluiten van de Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft een pagina op haar website waar alle sanctiebesluiten worden gepubliceerd. Zodra er sprake is van een betalingsweigering, zal de webpagina met sanctiebesluiten worden bijgewerkt.  

Op de website van de Kansspelautoriteit zijn in totaal 63 sanctiebesluiten gepubliceerd. Dit zijn bestuurlijke boetes. Er zijn 20 boetes gepubliceerd in 2023 en 2024. Aangezien deze procedures nog lopen, is er geen sprake van een betalingsweigering in de afgelopen twee jaren. 

Van de acht boetes die zijn geweigerd, is de oudste van 2013. Het online casino BoekjesBingo heeft haar boete van 100.000 euro niet betaald. Zes van de bedrijven die hun boete hebben geweigerd, zijn gevestigd in Curaçao. Hierdoor heeft de Kansspelautoriteit in 2023 nog een brief aan de Curaçaose minister van Financiën gestuurd, met de vraag om hulp voor de onbetaalde boetes.

 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: