14.
jun 2024

Gokreclames tijdens het EK 2024

Het Europees kampioenschap 2024 is vandaag officieel van start gegaan in Duitsland. Dit kampioenschap brengt echter ook veel sportweddenschappen met zich mee. Het gevoelige onderwerp rondom gokreclames is in verschillende landen een veelbesproken onderwerp. Zo heeft de Advertising Standarts Authority (ASA), uit het Verenigd Koninkrijk, al ver van tevoren tips gedeeld met betrekking tot de reclames in dit sporttoernooi. Alhoewel verschillende bookmakers van deze competitie willen profiteren, mag dat in Nederland niet in de vorm van reclame.  

Is reclame voor online kansspelen legaal in Nederland?

Op 1 juli 2023 is het verbod op ongerichte reclame voor kansspelen op afstand in werking getreden. Het verbod heeft als doel kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, beter te beschermen tegen het risico op een kansspelverslaving. Wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken.

De Nederlandse Reclame Code (“NRC”) definieert reclame als volgt: “iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.” Al deze handelingen waren met betrekking tot online kansspelen dus tot 01.10.2021 per definitie onrechtmatig, met mogelijke handhaving door de KSA als gevolg.

 

Wat mag wel en wat mag niet?

De Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot telecommunicatie, media en reclame is complex en gelaagd. Naast de Wok zijn bepalingen uit onder meer de Mediawet 2008 en verschillende specifieke besluiten en regelingen van toepassing op reclame voor online kansspelen. Op 01.07.2023 is het besluit Ongerichte Reclame Kansspelen op Afstand (“besluit ORKA”) in werking getreden, waarmee het eerdere Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen is aangepast om reclame voor online kansspelen te beperken, op aandringen van de Tweede Kamer en de verslavingszorg.

Voor houders van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand gelden, op hoofdlijnen, de volgende regels:

 • Reclame mag niet gericht worden op minderjarigen, personen tussen de 18 en 24 jaar oud, en personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan het door u georganiseerde kansspel (zoals bijvoorbeeld door CRUKS) of personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of –zorg;
 • Persoonsgegevens van spelers mogen niet voor reclame gebruikt worden;
 • Er mag geen reclame worden gemaakt binnen games (in brede zin) of op websites/apps waarop games kunnen worden gespeeld;
 • Het reclame- en wervingsbeleid van elk casino dient te worden aangepast op de verplicht geanalyseerde risicopatronen en het eigen verslavingspreventiebeleid;
 • Ongerichte reclame (zoals bijvoorbeeld op TV en radio, en in kranten en tijdschriften) en reclame op openbare plaatsen (zoals bijvoorbeeld billboards) en/of voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés, zijn sinds 01.07.2023 verboden. Ook promotionele kansspelen zijn verboden;
 • Adverteren via internet, e-mail, on-demand tv, social media of binnen de eigen online spelomgeving is toegestaan zolang de mogelijkheid wordt geboden om deze reclame ook niet te ontvangen. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames. Verplicht is wel dat ten minste 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is, op straffe van gedwongen stopzetting van de relevante reclame;
 • Gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen is verboden;
 • Sponsoring van evenementen, programma’s, (teams van) sporters, clubs en competities en shirts en ander materiaal wordt ook gezien als ongerichte reclame en zal, na de respectievelijke overgangsperiode, ook verboden zijn. Het is niet toegestaan om ná 01.07.2023 nieuwe sponsorovereenkomsten te sluiten, dan wel te wijzigen of verlengen. De overgangstermijn voor sponsoring van TV-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. Het sponsoren van (onder meer) sporters, competities en materiaal blijft toegestaan tot 1 juli 2025;
 • Reclame mag uitsluitend gericht worden op toeschouwers en/of gebruikers van een specifiek evenement zoals voetbalwedstrijden en autoraces binnen de eigen website waarvoor vergunning is verleend, en niet daarbuiten;
 • Informatie over verslavingspreventie en de grenzen van het speelgedrag van een speler mogen niet gecombineerd worden met reclame;
 • Op de vergunde websites mag geen reclame worden gemaakt voor andere goederen en/of diensten.
 • De huidige relevante regelgeving vormt de basis voor de Reclamecode Online Kansspelen 2023 (“ROK”). Dit is een zelf- en co-reguleringsinstrument, dat tot stand is gekomen door overleg tussen de Stichting Reclame Code en belangenorganisaties uit de (online) kansspelbranche.

 

Wat kan ik doen tegen illegale reclame voor online kansspelen?

Indien de houder van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand een of meer van bovengenoemde regels overtreedt, zou dit een schending van de Wok kunnen betekenen. Daarvan kunt u melding maken bij de KSA.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.

Indien u reclame tegenkomt van aanbieders van online kansspelen die daarvoor geen vergunning hebben ontvangen van de KSA, zijn zowel de reclame als ook het aanbod zonder meer een schending van de Wok.

 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten. 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: