31.
mei 2024

Hoe de WSNP mensen met gokschulden kan helpen

In de wereld van financiële problemen neemt gokverslaving een bijzondere plaats in vanwege de snelle en vaak ernstige gevolgen. Voor mensen die gevangen zitten in een spiraal van gokschulden, biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in Nederland een mogelijke uitweg. Deze blog onderzoekt hoe de WSNP specifiek kan helpen bij het aanpakken van gokschulden en wat er nodig is om deze hulp effectief te maken.

Wat is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)?

De WSNP is een wettelijk kader dat in Nederland is ingevoerd om mensen te helpen die vastzitten in een uitzichtloze schuldensituatie. De wet biedt deze personen een kans om hun financiële problemen op te lossen en een nieuwe start te maken. Het WSNP-traject duurt doorgaans drie tot vijf jaar, afhankelijk van de individuele situatie, en wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke stappen en voorwaarden.

 

Hoe wordt ik toegelaten tot de WSNP?

Voordat iemand kan worden toegelaten tot de WSNP, moet er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek kan worden ingediend door de schuldenaar zelf, maar ook door een schuldhulpverleningsorganisatie die de persoon begeleidt. De rechtbank beoordeelt of de schuldenaar voldoet aan de toelatingscriteria: inspanningsverplichting en te goeder trouw.

Als inspanningsverplichting moet de schuldenaar aantonen dat hij of zij in de afgelopen vijf jaar alles heeft gedaan om de schulden te betalen, maar desondanks niet in staat is gebleken om de schulden af te lossen. De schuldenaar moet te goeder trouw zijn geweest bij het aangaan van de schulden en tijdens het proces om deze af te lossen. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van frauduleuze of onverantwoorde schulden.

 

Hoe verloopt het traject van de WSNP?

Eenmaal toegelaten tot de WSNP, begint een intensief traject dat wordt begeleid door een bewindvoerder. Deze bewindvoerder speelt een centrale rol in het proces en heeft diverse taken en verantwoordelijkheden zoals het inkomensbeheer, uitgaven controle en verantwoording.

De bewindvoerder beheert de inkomsten van de schuldenaar en zorgt ervoor dat een deel hiervan wordt gereserveerd voor de aflossing van schulden. De schuldenaar moet maandelijks een deel van zijn inkomen afstaan aan de boedelrekening. De bewindvoerder controleert vervolgens de uitgaven van de schuldenaar om te waarborgen dat deze zo laag mogelijk zijn. Alleen noodzakelijke uitgaven worden toegestaan, en luxe-uitgaven zijn uitgesloten. De schuldenaar moet tot slot regelmatig verantwoording afleggen aan de bewindvoerder over zijn financiële situatie. Dit omvat het bijhouden van een kasboek en het overleggen van bewijsstukken van inkomsten en uitgaven.

 

Beoordeling van de rechtbank

Aan het einde van het WSNP-traject beoordeelt de rechtbank of de schuldenaar aan alle verplichtingen heeft voldaan. Als dit het geval is, wordt een ‘schone lei’ verleend. Dit betekent dat de resterende schulden worden kwijtgescholden en de schuldenaar een nieuwe financiële start kan maken. De schone lei biedt niet alleen juridische schuldenvrijheid, maar ook een psychologische opluchting en een kans op een stabielere toekomst.

De WSNP is dus een ingrijpend maar effectief middel voor mensen die worstelen met onoverkomelijke schulden. Door strikte begeleiding, duidelijke regels en de mogelijkheid van een schone lei, biedt de WSNP een gestructureerde weg naar financiële rehabilitatie. Echter, voor mensen met specifieke problemen zoals gokschulden, kan extra ondersteuning en maatwerk nodig zijn om de weg naar herstel succesvol af te leggen.

 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten. 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: