05.
jul 2024

Onderzoek: scholieren nemen deel aan online kansspelen

Uit de recente ScholierenMonitor 2023 van het Trimbos-instituut blijkt dat een op de vijftien scholieren betrokken is bij online gokken. Vooral onder jongens (één op de tien) blijkt online gokken populair te zijn. De meerderheid van de scholieren die deelnemen aan online kansspelen, doet dit voornamelijk door te wedden op sportwedstrijden.

Wat is het Trimbos-instituut?

Het Trimbos-instituut is het Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Recentelijk heeft het Trimbos-instituut een onderzoek gepubliceerd, de Scholierenmonitor 2023. Dit onderzoek legt de focus op middelengebruik, digitale media en welzijn onder Nederlandse scholieren.

Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2023. De leerlingen uit het onderzoek komen van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en van het voortgezet onderwijs (12 tot en met 16 jaar). Uit het onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat een op de vijftien scholieren deelneemt aan online gokken, hoewel dit verboden is voor minderjarigen. Jongens blijken vooral geïnteresseerd in online gokken, met ruim één op de tien die af en toe deelneemt aan online kansspelen. Bij meisjes is dit percentage aanzienlijk lager, namelijk één op de 50.

 

Deelname aan verschillende soorten kansspelen

In het onderzoek is ook gekeken naar de verschillende vormen van online gokken die scholieren hebben uitgeprobeerd. Daaruit kwam naar voren dat 4,9% van de scholieren heeft deelgenomen aan weddenschappen op sport voor echt geld, wat de meest populaire vorm van online gokken is onder hen. Daarnaast heeft 2,4% van de scholieren online casinospellen gespeeld, terwijl 1,6% van hen online gokkasten heeft uitgeprobeerd.

 

Online kansspelen sinds 2021

Sinds 1 oktober 2021 is de markt voor legale online casino’s in Nederland ook daadwerkelijk geopend, met de inwerkingtreding van de eerste vergunningen op basis van de Wet KoA voor de duur van vijf jaar. Uitsluitend online gokbedrijven met een daartoe strekkende vergunning mogen hun online kansspelen aanbieden in Nederland, op grond van de geldende vergunningplicht uit artikel 1 lid 1 sub a van de WoK. De WoK heeft onder andere als doel kansspelverslaving te voorkomen en spelers/consumenten te beschermen.

Zodra de markt openging hebben alle vergunde kansspelaanbieders, waaronder staatsbedrijven Toto en Holland Casino, massaal reclame gemaakt voor hun websites. Volgens de overheid was ook dit een onderdeel van de zogeheten “kanalisatie”, oftewel het leiden van spelers van het illegale naar het legale aanbod, waarop de KSA en de overheid zicht en grip hebben.

Alhoewel officiële cijfers voorlopig nog ontbreken, hebben verslavingsklinieken sinds oktober 2021 een forse stijging gemerkt in het aantal patiënten die verslaafd zijn aan online gokken en dan vooral jongeren tussen de 18 en 14 jaar oud, zoals door onder meer RTL Nieuws en NOS vermeld. Datzelfde geldt voor schuldhulpverleners.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het aantal deelnemers aan online gokken ongekende hoogtes heeft bereikt. Volgens onderzoek doen elke maand bijna 400.000,00 individuele spelers mee aan online kansspelen in Nederland.

 

Aangescherpte regels voor reclame voor online kansspel-reclame

Naar aanleiding van bovenstaande verschijnselen hebben verschillende gevolgen plaatsgevonden. In de eerste plaats begon de politiek zichzelf en de regering (kamer-)vragen te stellen over de legalisering van de Nederlandse online kansspelmarkt. Daarnaast zijn de volgende maatregelen met betrekking tot kansspelreclame ingevoerd:

  • Reclame mag niet gericht worden op minderjarigen, personen tussen de 18 en 24 jaar oud, en personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen (zoals bijvoorbeeld door middel van inschrijving het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen – CRUKS) of personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of –zorg;
  • Ongerichte reclame (zoals bijvoorbeeld op TV en radio, en in kranten en tijdschriften) en reclame op openbare plaatsen (zoals bijvoorbeeld billboards) en/of voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés, zijn sinds 01.07.2023 verboden. Ook promotionele kansspelen zijn verboden;
  • Adverteren via internet, e-mail, on-demand tv, social media of binnen de eigen online spelomgeving is toegestaan zolang de mogelijkheid wordt geboden om deze reclame ook niet te ontvangen. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames. Verplicht is wel dat ten minste 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is, op straffe van gedwongen stopzetting van de relevante reclame;
  • Gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen is verboden;
  • Sponsoring van evenementen, programma’s, (teams van) sporters, clubs en competities en shirts en ander materiaal wordt ook gezien als ongerichte reclame en zal, na de respectievelijke overgangsperiode, ook verboden zijn. Het is niet toegestaan om ná 01.07.2023 nieuwe sponsorovereenkomsten te sluiten, dan wel te wijzigen of verlengen. De overgangstermijn voor sponsoring van TV-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. Het sponsoren van (onder meer) sporters, competities en materiaal blijft toegestaan tot 1 juli 2025;

 De huidige relevante regelgeving vormt de basis voor de Reclamecode Online Kansspelen 2023 (“ROK”). Dit is een zelf- en co-reguleringsinstrument, dat tot stand is gekomen door overleg tussen de Stichting Reclame Code en belangenorganisaties uit de (online) kansspelbranche.

 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: