24.
mei 2024

Verhoging van kansspelbelasting in het nieuwe coalitieakkoord

Na maandenlang overleg hebben de vier formerende partijen een overeenstemming bereikt over een definitief coalitieakkoord. De titel van dit akkoord is ‘Hoop, lef en trots’. In het coalitieakkoord worden verschillende punten zoals bestaanszekerheid, zorg en migratie benoemd. Kansspelen worden in het akkoord buiten beschouwing gelaten. Wel wordt er nieuwe informatie met betrekking tot kansspelbelasting naar buiten gebracht door middel van de Budgettaire bijlage. De kansspelbelasting zou verhoogd worden van 30,5% naar 37,8%.

Wat is kansspelbelasting? 

Kansspelbelasting is een directe belasting die in Nederland wordt geheven door de rijksoverheid op kansspelen. Dit wordt onder andere gedaan op grond van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB). 

Kansspelbelasting bij legale online casino’s

Wanneer een speler speelt bij een legaal online casino die een geldige vergunning van de Kansspelautoriteit heeft ontvangen, hoeft hij niet zelf de kansspelbelasting te betalen. De casino’s betalen voor jou het percentage aan kansspelbelasting aan de Nederlandse staat. Er wordt belasting betaald over het verschil tussen de inleg en uitbetalingen die gedaan worden. 

Kansspelbelasting bij illegale online casino’s

Dit is anders bij illegale online casino’s. Wanneer een casino geen geldige vergunning heeft van de Kansspelautoriteit, handelt deze illegaal. Desondanks kunnen Nederlandse consumenten deelnemen aan deze illegale kansspelen. Voordat het aanbieden van online kansspelen in Nederland was toegestaan, waren er een groot aantal illegale buitenlandse kansspelaanbieders actief in Nederland. Honderdduizenden Nederlanders namen deel aan de illegale online kansspelen van deze buitenlandse aanbieders. Om dit aanbod te reguleren is de Wet Kansspelen op Afstand (hierna: “KOA”) in werking getreden. 

De overheid wil door middel van de KOA controle behouden over de online kansspelmarkt om consumenten te beschermen tegen overmatig spelen en verslaving, en om criminaliteit en het witwassen van crimineel geld te preveniëren. De doelstelling is dat in 2024 80% van de Nederlandse spelers ook daadwerkelijk speelt bij een betrouwbaar en controleerbaar online casino (zogeheten “kanalisatie” richting vergund, legaal aanbod).

Wanneer een speler bij de illegale casino’s speelt, moet deze zelf kansspelbelasting betalen. Iedere maand moeten er gegevens zoals de totale winst door worden gegeven. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal formulier, ‘Aangifte kansspelbelasting’. 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten. 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: