14.
okt 2023

Wat doet de Nederlandse overheid tegen illegale online casino’s?

Sinds 1 oktober 2021 is de markt voor legale online casino’s in Nederland geopend. Uitsluitend online gokbedrijven met een daartoe strekkende vergunning mogen hun online kansspelen aanbieden in Nederland, op grond van de geldende vergunningplicht uit artikel 1 lid 1 sub a van de Wet op de Kansspelen (hierna: ‘’Wok’’). Volgens ditzelfde wetsartikel is er sprake van een kansspel als de winnaar wordt bepaald door enige kansbepaling waarop hij of zij geen overwegende invloed heeft.

De Kansspelautoriteit (hierna: ‘’Ksa’’) is een zelfstandig bestuursorgaan en toezichthouder op de markt voor de kansspelen. De Ksa verleent aan de aanbieders van kansspelen een zogeheten KOA (Kansspelen op Afstand)-vergunning. Als voorwaarden voor de KOA-vergunning moet de aanvrager de zorgplicht tegenover spelers nakomen en een aansluiting hebben op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Echter zijn er nog altijd bedrijven die zonder vergunning een online casino in Nederland aanbieden. Om de Nederlandse consument te beschermen wordt de vergunningplicht ten opzichte van deze illegale online casino’s gehandhaafd door middel van verschillende bestuurlijke sancties.

 

Wie heeft de bevoegdheid tot handhaving?

De Ksa heeft mede als taak om verboden kansspelaanbod te bestrijden op grond van artikel 33b van de Wok. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanbieders en bevorderaars van diezelfde verboden kansspelen. Gokbedrijven zijn verplicht een vergunning aan te vragen bij het bevoegd gezag, namelijk de Ksa. Wanneer een gokbedrijf een online kansspel aanbiedt in Nederland zonder een vergunning, is de vergunningplicht uit artikel 1 lid 1 sub a Wok geschonden. Daarnaast is ook het bevorderen van illegale online kansspelen aan de hand van wervings- en reclamediensten een overtreding van de WoK.

 

Welke handhavingsinstrumenten hanteert de Kansspelautoriteit?

Wanneer er sprake is van een overtreding van de vergunningplicht door een illegaal gokbedrijf kan de Ksa een last onder dwangsom opleggen. Deze herstelsanctie moet ervoor zorgen dat illegale kansspelaanbieders hun vergunningloze casino’s niet meer in Nederland aanbieden. Ook wanneer er sprake is van bevordering van illegale online kansspelen, legt de Ksa een last onder dwangsom op.

Wanneer het gokbedrijf besluit zijn illegale aanbod in Nederland voort te zetten, kan er een bestuurlijke boete opgelegd worden. De Ksa heeft eind december 2022 vijf illegale gokbedrijven een boete opgelegd van in totaal 26 miljoen euro. Deze boetes liggen tussen de 900.000 en ruim 12 miljoen euro. Dit bedrag wordt gebaseerd op de omzet die het gokbedrijf in Nederland heeft behaald.

Zo heeft onder meer het bedrijf N1 Interactive Ltd. online kansspelen aangeboden zonder vergunning. De Ksa heeft vervolgens in 2022 een boete opgelegd van € 12.640.000, omdat de kansspelaanbieder de WoK al eerder had geschonden. De sanctiebesluiten worden doorgaans openbaar gemaakt door de Ksa zodat de spelers op het risico van de casino’s gewezen worden. De Ksa heeft de bezwaren tegen het boetebesluit ongegrond verklaard, en hetzelfde besluit in stand gelaten.

 

Wijziging van het handhavingsbeleid en prioriteiten

De boetes die zijn opgelegd aan de illegale aanbieders vloeien voort uit onderzoek van de Ksa. In november 2021 heeft de Ksa haar handhavingsbeleid gewijzigd waardoor de boetes zijn verhoogd. Als eerste stap in de uitvoering van het nieuwe beleid heeft de Ksa 25 kansspelwebsites zonder Nederlandse KOA-vergunning gescreend.

In het vorige handhavingsbeleid was de mate van gerichtheid op Nederlandse spelers bepalend voor de plek op de prioriteitenlijst van de Ksa. Illegale kansspelaanbieders die gebruik maakten van de Nederlandse taal en/of Nederlandse betaalmiddelen en/of de .nl-extensie en/of in Nederland adverteerden werden hogere prioriteiten.

Het nieuwe handhavingsbeleid bracht een nieuwe prioriteitenstelling met zich mee. De Ksa kijkt intussen naar het aantal Nederlandse spelers bij een illegale aanbieder. Hoe meer spelers hier onbeschermd spelen, des te meer prioriteit aan handhaving wordt gegeven. Daarnaast worden factoren als de publieke doelstellingen van het Nederlandse online kansspelbeleid (preventie van onder meer verslaving en criminaliteit), het wegtrekken van spelers uit de legale markt en de gerichtheid op de Nederlandse consument hierin meegenomen. Met dit nieuwe handhavingsbeleid is het streven van de Ksa dat in 2025 tenminste 80% van de Nederlandse spelers die momenteel bij illegale casino’s spelen, zijn overgestapt naar een casino met een vergunning in Nederland.

 

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegaal online gokken terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische kostenfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische kostenfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: