19.
feb 2024

Sporters zijn vatbaar voor kansspelverslaving

Sinds 1 oktober 2021 is de markt voor legale online casino’s in Nederland geopend. Uitsluitend online gokbedrijven met een daartoe strekkende vergunning mogen hun online kansspelen aanbieden in Nederland, op grond van de geldende vergunningplicht uit artikel 1 lid 1 sub a van de Wet op de Kansspelen (hierna: ‘’WoK’’). De wet heeft als doel kansspelverslaving te voorkomen, kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit tegen te gaan en spelers te beschermen. Ondanks de maatregelen van verslavingspreventie zijn er nog veel kansspelverslaafden. Een groot deel hiervan zijn sporters.

Sportweddenschappen

Het Mulier Instituut heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat verenigingssporters vaker op jonge leeftijd meedoen aan sportweddenschappen. Ongeveer 25% van de leden van een sportvereniging tussen de 16 en 23 jaar oud heeft wel eens deelgenomen aan het plaatsen van sportweddenschappen. Dit aantal is nog een stuk hoger wanneer het om voetballers gaat, namelijk meer dan een derde.

Voor veel sporters is het deelnemen aan online sportweddenschappen een normale en gebruikelijke bezigheid. De sociale cirkel bestaat uit onder andere vrienden en familie die ook aan sportweddenschappen deelnemen. Het bespreken van deze weddenschappen en het uitwisselen van voorspellingen is een sociale bezigheid geworden binnen deze kringen.

 

Normalisatie van gokken op wedstrijden

Uit het onderzoek blijkt dat er een verhoogde participatie en acceptatie in sportweddenschappen zijn binnen specifieke groepen, zoals sportverenigingen. Dit komt mede door het feit dat sporters vatbaarder zijn voor de invloed van gokreclames. De frequentie van het delen van ervaringen en voorspellingen met mede deelnemers kan bijdragen aan een cultuur waarin gokken als normaal wordt beschouwd, wat de gevoeligheid van gokreclames vergroot.

Met name bij de sporten die in teamverband worden gespeeld, lijkt een groter deel online sportweddenschappen te plaatsen. Online kansspelen worden ook gepromoot via sportclubs en dit geeft ook een bepaald beeld aan de spelers waardoor er sprake kan zijn van risicovol gokgedrag. Met name jongeren zijn hiervoor kwetsbaar. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de deelnemers vaker onverantwoorde uitgaven doen aan online sportweddenschappen. Het sociale verband en normalisatie zou kunnen leiden tot het nemen van meer impulsieve beslissingen en hogere inzetten. 

 

Reclame voor sportweddenschappen

Op het moment van onderzoek was het toegestaan om reclame te maken voor online kansspelen. Jongeren zagen sinds de legalisering van online kansspelen steeds meer reclames voorbij komen en hierdoor zijn er meer gokverslaafden in Nederland bijgekomen.

Er worden extra maatregelen genomen om de toename van sportende jongeren met een kansspelverslaving tegen te gaan. Zo is op 01.07.2023 is het besluit Ongerichte Reclame Kansspelen op Afstand (“besluit ORKA”) in werking getreden, waarmee het eerdere Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen is aangepast om reclame voor online kansspelen te beperken, op aandringen van de Tweede Kamer en de verslavingszorg.

Reclame mag niet gericht worden op minderjarigen, personen tussen de 18 en 24 jaar oud, en personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan het georganiseerde kansspel (zoals bijvoorbeeld door CRUKS) of personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of –zorg. Het verbod moet kwetsbare groepen, waaronder jongeren, beter beschermen tegen het risico op kansspelverslaving.

 

Schade geleden door illegale online casino’s?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegaal online gokken terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: