15.
mrt 2024

Unibet heeft haar illegale kansspelen gericht aangeboden op de Nederlandse markt

Begin november kreeg Unibet van de rechter een opdracht om te bewijzen dat het zich niet actief op de Nederlandse markt richtte. Volgens Unibet zelf zou de kansspelaanbieder zich voor 14 augustus 2011 niet actief op de Nederlandse markt hebben gericht. Dit was noodzakelijk, zodat de Nederlandse rechter kan beoordelen of hij bevoegd is, en dus uitspraak mag doen in de zaak, of dat de bevoegdheid bij een Maltese rechter ligt. Het is Unibet niet gelukt te bewijzen dat ze zich voor 2011 niet gericht hebben op Nederland. Hierdoor is de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Bevoegdheidsincident

Er zijn al meerdere rechtszaken aangespannen tegen Unibet. Hier beweerde Unibet telkens dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om uitspraak te doen in de rechtszaak. Dit wordt ook wel een bevoegdheidsincident genoemd. Als de gedaagde partij van mening is dat de rechter of de rechtsprekende instantie niet bevoegd is om over het geschil te oordelen, kan de gedaagde in een bevoegdheidsincident de rechter vragen om over zijn bevoegdheid een oordeel te geven. 

De rechter zal vervolgens vonnis wijzen waarin hij vaststelt dat hij bevoegd of onbevoegd is. In het geval van de rechtszaak tegen Unibet heeft de rechter beoordeeld dat hij bevoegdheid heeft op grond van de Europese verordening Brussel I bis. De kansspelovereenkomst is vanuit Nederland afgesloten tussen de speler (consument) en de kansspelaanbieder. Omdat er sprake is van een consumentenovereenkomst is de rechter bevoegd in het land waar de consument woonachtig is. Dit staat beschreven in artikel 4 van de Europese verordening Brussel I bis. 

De uitzondering uit artikel 4 van Brussel I bis geldt niet wanneer de betrokken partijen zijn overeengekomen de overeenkomst onder het recht van een specifieke lidstaat te laten vallen. Volgens Unibet was hier sprake van. Ze heeft zich beroepen op artikel 25 uit de Europese verordening. Volgens dit artikel zou de Maltese rechter exclusieve bevoegdheid over het geschil hebben.

Gericht op Nederland

Wanneer blijkt dat Unibet al voor de gesloten kansspelovereenkomst haar diensten had gericht op Nederland, is de Nederlandse rechter bevoegd in de rechtszaak. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde dat het moet gaan om ‘elke duidelijke uitdrukking van de wil om consumenten in een lidstaat als klanten te winnen’.

Naast de beschikbaarheid in een bepaald land moeten er meerdere activiteiten aanwezig zijn voor de gerichtheid. Zo werd al eerder duidelijk dat wanneer Unibet via online advertenties nieuwe klanten binnenhaalt, dit geldt als gerichtheid. Daarnaast blijkt gerichtheid uit het aanbieden van een andere taal op de website dan de talen die gebruikelijk zijn in het land waar de aanbieder gevestigd is. Ook het gebruik van domeinnamen als ‘.com’ of ‘.eu’. Zijn een belangrijke aanwijzing. 

Unibet is er niet in geslaagd te bewijzen dat ze voor 14 augustus 2011 haar kansspelen niet richtte op de Nederlandse markt. De Nederlandse rechter is hierdoor bevoegd uitspraak te doen in de zaak. In de hoofdzaak zelf is momenteel nog geen uitspraak gedaan.

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten. 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: