17.
nov 2023

Camper-emissieschandaal: wat getroffen voertuigeigenaren op dit moment moeten weten

Het kampeerseizoen 2023 is tot een einde gekomen. Desondanks zouden campers dit jaar in de herfst en winter alsnog in het middelpunt van de belangstelling kunnen staan. Tienduizenden campers met Fiat-motoren lopen namelijk het risico teruggeroepen te worden vanwege het emissieschandaal. In Nederland worden momenteel collectieve claims tegen het moederbedrijf van Fiat (het formeel Nederlandse concern Stellantis NV), maar in Duitsland verkeert de afwikkeling van schade door consumenten al in een vergevorderd stadium, met honderden claims en veel vonnissen in het voordeel van de benadeelde consumenten. Tegelijkertijd dreigen nog niet ingediende schadeclaims in Duitsland binnenkort te verjaren voor de getroffen voertuigeigenaren. In deze bijdrage worden de belangrijkste vragen over dit onderwerp beantwoord.

Welke campers zijn getroffen door het emissieschandaal?

Het camper-emissieschandaal treft campers die op de markt zijn gebracht op basis van het Fiat Ducato-voertuigmodel en geregistreerd zijn onder de Euro 5- en Euro 6-emissienormen. Aangezien ongeveer twee derde van alle campers gebaseerd is op de Ducato, treft het emissieschandaal dus een groot deel van de kampeerwereld.

Het Openbaar Ministerie in Frankfurt publiceerde in 2020 de resultaten van een onderzoek naar de emissies van de Fiat Ducato en de daaruit ontstane campers. Op basis van datzelfde onderzoek gaat het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ervan uit dat Fiat ontoelaatbare manipulatievoorzieningen heeft gebruikt in Fiat Ducato-modellen met dieselmotoren.

Op welke manier worden de campers gemanipuleerd? 

Aan de ene kant tonen onafhankelijke uitlaatgastests in de praktijk aan dat Ducato-campers bij buitentemperaturen onder de 20 graden de uitlaatgasreiniging steeds verder reduceren. Aan de andere kant heeft het KBA bij metingen op de testbank vastgesteld dat er ook sprake is van een tijdsafhankelijke vermindering of deactivering van de uitlaatgasreiniging, die ongeveer 22 minuten na het starten van de motor begint. In de procedure, die door het Duitse kantoor Goldenstein Rechtsanwälte gevoerd wordt, heeft Fiat inmiddels schriftelijk toegegeven dat er tijd- en temperatuurgestuurde manipulatievoorzieningen zijn gebruikt.

Aangezien officiële emissietests normaal gesproken worden uitgevoerd bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden en slechts ongeveer 20 minuten duren, kregen de gemanipuleerde voertuigen een typegoedkeuring ondanks deze illegale manipulatievoorzieningen. Door deze fraude kon Fiat de dure installatie van een permanent efficiënt uitlaatgasreinigingssysteem vermijden en haar eigen marges optimaliseren.

Werden de getroffen campers teruggeroepen vanwege het emissieschandaal?

Hoewel het schandaal rond camper-emissies al jaren bekend is, zijn de getroffen voertuigen nog niet teruggeroepen. Dit komt doordat het KBA formeel niet verantwoordelijk is voor het verlenen van typegoedkeuring voor het Fiat-Ducato voertuigmodel. Deze worden namelijk in Italië gekeurd. Hoewel het KBA de Italiaanse autoriteiten op de hoogte heeft gebracht van de opvallende uitlaatgasemissiewaarden van de Fiat-voertuigen, is daarop nooit geantwoord. Omdat de voertuigen niet zijn teruggeroepen, loopt er nog steeds een EU-inbreukprocedure tegen Italië.

Op dit moment is de situatie volop in ontwikkeling, omdat het KBA een paar weken geleden, ter beantwoording van een vraag van Goldenstein Rechtsanwälte, aankondigde dat er contact is met Fiat vanwege de bestaande manipulatievoorzieningen. Dit is hoogstwaarschijnlijk een indicatie dat het KBA binnenkort terugroepacties zal initiëren. Dit zou ook kunnen gebeuren gezien het feit dat de Duitse milieuhulp een paar maanden geleden juridische stappen ondernam tegen de competente auto in Flensburg vanwege het gebrek aan terugroepacties in het schandaal rond camper-emissies, waardoor de instantie onder druk kwam te staan.

Kunnen getroffen voertuigeigenaren schadevergoeding eisen?

Ja. De rechters van het Duitse Bundesgerichtshof en het Europese Hof van Justitie hebben bepaald dat eigenaars van illegaal gemanipuleerde voertuigen recht hebben op schadevergoeding. Dit is zelfs het geval als de schade alleen door nalatigheid is veroorzaakt. Bovendien kunnen schadeclaims ook met succes worden afgedwongen als er nog geen officiële terugroepactie in de zaak is uitgevaardigd.

Terwijl Duitse civiele rechtbanken een paar jaar geleden in het algemeen in het voordeel van de verantwoordelijke fabrikant oordeelden in het camper-emissieschandaal, is er nu een trendbreuk aan het ontstaan. Alleen al het Duitse Goldenstein Rechtsanwälte krijgt momenteel bijna wekelijks consumentvriendelijke vonnissen ten gunste van hun cliënten. Daarnaast moedigen veel rechtbanken momenteel schikkingsgesprekken aan. Een soortgelijke ontwikkeling zagen we jaren geleden bij het Volkswagen-emissieschandaal.

Welke termijnen gelden er met betrekking tot de tenuitvoerlegging van schadeclaims in het camper-emissieschandaal?

Aangezien het Openbaar Ministerie in Frankfurt het publiek al in 2020 duidelijk heeft geïnformeerd over de manipulaties van Fiat, kunnen civiele claims in de zaak al op 01 januari 2024 verjaren. Getroffen voertuigeigenaren kunnen daarom slechts tot 31 december 2023 23:59 uur schadeclaims indienen zonder het risico te lopen dat de zaak verjaart.

Waarom is er recht op schadevergoeding in het schandaal rond camper-emissies?

Door het schandaal kunnen de getroffen voertuigen onder andere waardeverlies en gevolgschade lijden en in het ergste geval zelfs rijverbod krijgen. Dit laatste zou betekenen dat de illegaal gemanipuleerde campers niet meer op de Europese wegen mogen rijden of geparkeerd worden. Over het algemeen zouden getroffen voertuigeigenaren hun campers waarschijnlijk niet hebben gekocht, of in ieder geval niet tegen dezelfde voorwaarden, als het schandaal rond camper-emissies al bekend was geweest op het moment van aankoop. Dit is een van de redenen waarom er in deze zaak een eis tot schadevergoeding is ingediend.

Welke rechten hebben getroffen campereigenaren?

In het kader van een schadevergoedingsactie kunnen de eigenaars van illegaal gemanipuleerde campers juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke motorfabrikant, in dit geval Fiat. De bedrijven die de Fiat-voertuigen hebben omgebouwd tot campers, hoeven zich daarentegen niet te verantwoorden. Men kan er immers niet van uitgaan dat camperfabrikanten zoals Hymer, Carthago of Dethleffs op de hoogte waren van de illegale manipulaties bij Fiat.

Vanwege het emissieschandaal is het in principe mogelijk om het eigen voertuig in te leveren bij de verantwoordelijke voertuigfabrikant. In ruil daarvoor volgt een financiële compensatie op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs. Als alternatief is het ook mogelijk om de betreffende camper te houden en een schadevergoeding af te dwingen ter hoogte van een deel van de werkelijke aankoopprijs. Zelfs voor voertuigen die al verkocht zijn, kunnen schadeclaims soms worden afgedwongen.

Rechtszaken over emissieschandalen zijn in veel gevallen mogelijk zonder financieel risico. Wie geen rechtsbijstandverzekering heeft, kan meestal een beroep doen op de diensten van een procesfinancier. Deze neemt de volledige proceskosten op zich en ontvangt alleen een vooraf vastgestelde commissie als een rechtszaak succesvol is. Als een zaak daarentegen onverwacht wordt verloren, neemt de procesfinancier alle proceskosten en zelfs de advocaatkosten van de tegenpartij op zich. In dit geval hoeven de eisers geen cent te betalen.

Goldenstein Legal vertegenwoordigt ook Nederlandse consumenten bij het vorderen van schadevergoeding wegens het kopen van een illegaal gemanipuleerde dieselauto en/of -camper.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: