04.
jan 2024

Legale online casino’s overtreden de Nederlandse kansspelwet met verboden bonussen

 

Sinds 1 oktober 2021 is de markt voor legale online casino’s in Nederland geopend. Uitsluitend online gokbedrijven met een daartoe strekkende vergunning mogen hun online kansspelen aanbieden in Nederland, op grond van de geldende vergunningplicht uit artikel 1 lid 1 sub a van de Wet op de Kansspelen (hierna: ‘’WoK’’). De wet heeft als doel kansspelverslaving te voorkomen, kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit tegen te gaan en spelers te beschermen. Toch houden de online casino’s met een vergunning zich ook niet altijd aan deze wetgeving.

 

 

Wat zijn bonussen en waarom brengen ze risico’s met zich mee?

Online casino’s bieden de spelers regelmatig bonussen aan. Met name de cashback bonussen zijn populair. Deze vorm van bonussen zorgt ervoor dat de spelers een percentage van hun verliezen over een bepaalde periode, zoals een week of een maand, terugkrijgen. De toezichthouder voor kansspelen in Nederland, de Kansspelautoriteit (hierna: ‘’Ksa’’), heeft laten weten dat deze vorm van bonussen in strijd zijn met de WoK.

De Ksa stelt namelijk dat de cashback bonus het zichtbare risico van gokken kan verminderen bij spelers. Wanneer spelers een deel van hun verliezen van de casino’s terugkrijgen, kan het waargenomen risico verzwakken, wat weer tot intensiever gokgedrag leidt. 

 

Waarom zijn cashback bonussen in strijd met de Wet op de kansspelen?

Volgens de Ksa zijn cashback bonussen in strijd met art. 4a lid 2 WoK. Dit wetsartikel luidt als volgt: ‘De houders van vergunningen op grond van deze wet geven op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm aan wervings- en reclameactiviteiten waarbij in het bijzonder wordt gewaakt tegen onmatige deelneming. Bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen maakt een houder van een vergunning in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens die hij heeft verwerkt in het kader van deelname van die personen aan een ander kansspel als bedoeld in deze wet.’

Dit artikel verplicht vergunninghouders hun promoties en reclames zorgvuldig en evenwichtig uit te voeren. Het bonusaanbod moet terughoudend zijn qua vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en het soort kanalen waarop de bonus wordt aangeboden. De cashback bonus is verboden omdat de teruggave direct gerelateerd is aan het verlies van de speler en leidt tot onmatige deelname.

 

Kamervragen over het misleiden van spelers

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft op 7 december 2023 Kamervragen over de misleiding van online casino’s beantwoord. Op basis van een onderzoek van de Consumentenbond zouden de zes grootste aanbieders van online kansspelen in Nederland de spelers misleiden om overmatig te gaan gokken. De aanbieders misleiden ook door het aanbieden van bonussen. Het aanbieden van bonussen, zelfs als de spelers expliciet hebben aangegeven hier niet van gediend te zijn, is voor de minister een zorgelijk signaal. 

Ten aanzien van de zorgplicht werkt Weerwind samen met de Ksa aan aanscherpingen en duidelijkere kaders om de invulling van de zorgplicht door aanbieders te verbeteren en uniformeren. De Ksa streeft ernaar om begin 2024 strengere kaders in beleidsregels op te nemen.

‘’In algemene zin vind ik het bijzonder kwalijk wanneer vergunde kansspelaanbieders regels overtreden die er juist voor bedoeld zijn om de spelers beter te beschermen en te voorkomen dat spelers zich ontwikkelen tot probleemspelers of zelfs verslaafd raken’’, aldus Minister Weerwind.

De vraag of door aanbieders de wet- en regelgeving overtreden is en de mogelijke handhaving daarvan ligt volgens Weerwind bij de Ksa als toezichthouder. 

 

 

Hoe handelde de Kansspelautoriteit?

De Ksa heeft als wettelijke taak het houden van toezicht. Ze controleren of de vergunninghouders de wet- en regelgeving naleven. Daarnaast heeft de Ksa het bevorderen van verslavingspreventie als wettelijke taak. Mede door deze wettelijke taken maakte de Ksa eind november 2022 via een officiële brief bekend dat cashback bonussen niet langer zijn toegestaan in Nederland. Dit verbod komt tot stand doordat de bonussen leiden tot onmatig speelgedrag, aldus de Ksa. Online casino’s kregen tot 5 december 2022 de tijd om de uitvoering van cashback bonussen te stoppen.

Begin september 2023 publiceerde de Ksa haar onderzoek naar cashback bonussen. Ze hebben alle legale casino’s in Nederland benaderd en verzocht om gedetailleerde informatie over hun verschillende bonussen. Elk legaal casino moest voor 6 oktober 2023 een lijst indienen met alle bonussen die ze hebben aangeboden, inclusief de bijbehorende voorwaarden.

 

Het reguleren van de kansspelmarkt

De Ksa wil zorgen voor een veilige en eerlijke kansspel omgeving waar de Nederlandse speler wordt beschermd. Deze kansspelmarkt kunnen ze reguleren. Echter zijn er momenteel nog veel illegale kansspelaanbieders die hun online casino’s in Nederland aanbieden. Bij deze casino’s mist er veel zekerheid en bescherming voor de speler. Kansspelaanbieders zonder vergunning mogen daarom geen kansspelen aanbieden in Nederland. Alle bedragen die voor het deelnemen aan illegale online kansspelen zijn betaald, zijn onrechtmatig ontvangen door de betreffende aanbieder en dienen dus te worden terugbetaald aan de speler.

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegaal online gokken terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: