24.
nov 2023

Hoe kunnen Nederlandse consumenten profiteren van Duitse jurisprudentie met betrekking tot het camper-emissieschandaal?

Wat is er aan de hand in het camper-emissieschandaal?

Fiat wordt ervan beschuldigd haar eigen dieselvoertuigen jarenlang te hebben uitgerust met een tijdsafhankelijke manipulatievoorziening. Fiat-voertuigen uit de modeljaren 2014 tot 2019 zouden hun uitlaatgaszuiveringssysteem ongeveer 22 minuten na het starten van de motor volledig uitschakelen. Aangezien ongeveer 70 procent van alle campers gebouwd is op basis van de Fiat Ducato, raakt het Fiat-emissieschandaal vooral de camperscéne.

Het camper-emissieschandaal heeft betrekking op campers die op de markt zijn gebracht op basis van het Fiat Ducato-voertuigmodel en geregistreerd zijn onder de Euro 5- en Euro 6-emissienormen. De bijbehorende onderzoeksresultaten werden in 2020 door het Duitse openbaar ministerie in Frankfurt geopenbaard in een persbericht. Op basis van onderzoeken naar dergelijke campers gaat de Duitse federale autoriteit voor motorvoertuigen (Kraftfahrt-Bundesamt, hierna: “KBA”) er ook vanuit dat Fiat ontoelaatbare manipulatiemethodes heeft gebruikt in Fiat Ducato-modellen met dieselmotoren. Onafhankelijke emissietests hebben de manipulaties inmiddels bevestigd.

Gevolgen van het camper-emissieschandaal

In het kader van een schadevergoedingsactie kunnen de eigenaren van illegaal gemanipuleerde campers juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke motorfabrikant, in dit geval Fiat. De bedrijven die de Fiat-voertuigen hebben omgebouwd tot campers, hoeven zich daarentegen niet te verantwoorden. Men kan er immers niet van uitgaan dat camperfabrikanten zoals Hymer, Carthago of Dethleffs op de hoogte waren van de illegale manipulaties bij Fiat.

Op dit moment lopen er in Nederland verschillende collectieve acties tegen Fiat’s moederbedrijf Stellantis vanwege Fiat’s illegale manipulaties. Het is onduidelijk hoe deze rechtszaken zullen aflopen. Veel campereigenaren die hun voertuig in Duitsland hebben gekocht vanwege onder meer de lagere prijzen en het ruimere aanbod, hebben de afgelopen weken contact opgenomen met ons kantoor.

Duitsland biedt mogelijk een oplossing voor gedupeerde Nederlanders

Het is mogelijk dat Nederlanders gemanipuleerde dieselvoertuigen in Duitsland hebben gekocht. Op de in Duitsland gesloten koopovereenkomsten is doorgaans Duits recht va toepassing. Daar heerst al veel rechtszekerheid binnen het emissieschandaal. In juli van dit jaar oordeelde het Duitse Federale Hof van Justitie dat eigenaren van illegaal gemanipuleerde voertuigen recht hebben op schadevergoeding, zelfs in het geval van schade die veroorzaakt is door nalatigheid van de verantwoordelijke fabrikant.

Deze uitspraak zorgde ook voor een omslag in het schandaal rond camperemissies. Terwijl er enkele jaren geleden nauwelijks uitspraken in het voordeel van consumenten met betrekking tot dit onderwerp waren, krijgt ons partner-kantoor in Duitsland nu bijna wekelijks nieuwe uitspraken in het voordeel van consumenten in het camper-emissieschandaal en onlangs zelfs de eerste definitieve uitspraak in deze zaak. In dit geval kreeg de eiser een schadevergoeding van 4.800 euro en wettelijke rente van meer dan 360 euro.

Welke rechten hebben getroffen campereigenaren?

Vanwege het emissieschandaal is het in principe mogelijk om het eigen voertuig in te leveren bij de verantwoordelijke voertuigfabrikant. In ruil daarvoor volgt een financiële compensatie op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs. Als alternatief is het ook mogelijk om de betreffende camper te houden en een schadevergoeding af te dwingen ter hoogte van een deel van de werkelijke aankoopprijs. Zelfs voor voertuigen die al verkocht zijn, kunnen schadeclaims soms worden afgedwongen.

Aangezien het Openbaar Ministerie in Frankfurt het publiek al in 2020 duidelijk heeft geïnformeerd over de manipulaties van Fiat, kunnen civiele claims in de zaak al op 01 januari 2024 verjaren. Getroffen voertuigeigenaren kunnen daarom slechts tot 31 december 2023 23:59 uur schadeclaims indienen zonder het risico te lopen dat de zaak verjaart.

Rechtszaken over emissieschandalen zijn in veel gevallen mogelijk zonder financieel risico. Wie geen rechtsbijstandverzekering heeft, kan meestal een beroep doen op de diensten van een procesfinancier. Deze neemt de volledige proceskosten op zich en ontvangt alleen een vooraf vastgestelde commissie als een rechtszaak succesvol is. Als een zaak daarentegen onverwacht wordt verloren, neemt de procesfinancier alle proceskosten en zelfs de advocaatkosten van de tegenpartij op zich. In dit geval hoeven de eisers geen cent te betalen.

Goldenstein Legal vertegenwoordigt ook Nederlandse consumenten bij het vorderen van schadevergoeding wegens het kopen van een illegaal gemanipuleerde dieselauto en/of -camper.

 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: