25.
okt 2023

Fiat geeft gebruik van tijdsafhankelijke uitschakeling in campers toe

Fiat wordt ervan beschuldigd de eigen dieselvoertuigen jarenlang te hebben uitgerust met een tijdsafhankelijke manipulatievoorziening. Fiat-voertuigen uit de modeljaren 2014 tot 2019 zouden hun uitlaatgaszuiveringssysteem ongeveer 22 minuten na het starten van de motor volledig uitschakelen. Onafhankelijke emissietests hebben nu de aanwezigheid van deze manipulatievoorziening bevestigd. De advocaten van Fiat hebben het gebruik van tijdsafhankelijke manipulatievoorzieningen nu ook toegegeven in een procedure die wordt gevoerd door Goldenstein Rechtsanwälte.

Fiat beschouwt tijdsafhankelijke manipulatievoorziening als legaal

De procedure voor het Oberlandesgericht (OLG, vergelijkbaar met de Nederlandse gerechtshoven) van Celle betreft de klacht van een eigenaresse van een camper die schadevergoeding eist van Fiat of haar moedermaatschappij Stellantis. Haar camper, die is gebouwd op basis van de Fiat Ducato, is getroffen door het emissieschandaal en bevat onder meer een tijdsafhankelijke manipulatievoorziening.

Fiat heeft altijd ontkend dat deze manipulatievoorziening daadwerkelijk is gebruikt, ondanks duidelijk bewijs. In de huidige procedure verklaren de Duitse advocaten van de Italiaanse autofabrikant echter dat deze manipulatievoorziening wel degelijk is gebruikt in Fiat-voertuigen. De advocaten leggen op een creatieve manier uit waarom het gebruik van deze manipulatievoorziening volgens hen alsnog rechtmatig zou zijn.

Dit is hoe de advocaten van Fiat de rechtmatigheid van tijdsafhankelijke manipulatie beargumenteren

De advocaten van Fiat wijzen er met name op dat het uitlaatgaszuiveringssysteem van de getroffen voertuigen na een bepaalde tijd moet worden uitgeschakeld om de motor te beschermen, omdat individuele onderdelen anders door ophoping van roet, vuil of kooldeeltjes beschadigd zouden kunnen raken. Ook zouden de manipulatievoorzieningen slechts zelden worden gebruikt, aangezien de meeste autoritten minder dan 25 minuten duren.

De advocaten van Fiat zien in deze argumentatie geen onverenigbaarheid met het oordeel van het Europese Hof van Justitie (HvJEU). Het HvJEU heeft namelijk duidelijk bepaald dat manipulatievoorzieningen in dieselvoertuigen alleen toelaatbaar zijn als ze uitsluitend bescherming bieden tegen direct optredende motorschade of risico op ongevallen en alleen worden gebruikt in absoluut uitzonderlijke situaties.

Het is duidelijk dat geen van beide daadwerkelijk van toepassing is op de tijdsafhankelijke manipulatievoorziening die Fiat gebruikt. Immers, zoals de advocaten van Fiat hebben aangegeven, beschermt dit defeat device hoogstens tegen slijtage en wordt het bijvoorbeeld in campers tijdens bijna elke rit gebruikt. Campers worden alleen bij hoge uitzondering gebruikt voor korte ritten.

Vonnissen in het voordeel van consumenten in het camper-dieselschandaal blijven komen

De rechters van het OLG Celle hadden beide partijen aanvankelijk aangemoedigd om buiten de rechtbank om tot een schikking te komen. Maar nu zullen de bevoegde rechters waarschijnlijk een uitspraak moeten doen. In principe wijst alles in de richting van een beslissing in het voordeel van de betrokkene consumenten. Dit zou ook in lijn zijn met de meest recente jurisprudentie van andere Duitse civiele rechtbanken, want alleen al het team van Goldenstein Rechtsanwälte is er de laatste tijd bijna wekelijks in geslaagd om nieuwe uitspraken ten gunste van hun cliënten te verkrijgen in het schandaal rond camper-emissies.

Alleen al het Landesgericht in Kassel (LG, vergelijkbaar met de Nederlandse civiele rechter in eerste instantie) heeft bijvoorbeeld onlangs binnen een paar dagen een schadevergoeding toegekend aan twee verschillende cliënten van Goldenstein Rechtsanwälte, die slechts iets lager was dan de oorspronkelijke aankoopprijs van de campers van de cliënten van het advocatenkantoor, die meerdere jaren oud waren. Het LG Frankenthal heeft onlangs ook een van de cliënten van het advocatenkantoor in het gelijk gesteld en hem een deel van de aankoopprijs als schadevergoeding toegekend, terwijl hij zijn camper behield.

Verjaring rondom het camper-emissieschandaal dreigt in werking te treden

Eigenaren van gemanipuleerde campers die hun claims tot schadevergoeding in het emissieschandaal nog niet hebben laten gelden, moeten nu zoveel mogelijk haast maken. In de herfst van 2020 rapporteerde het openbaar ministerie in Frankfurt in een persbericht over de manipulaties van Fiat en legde daarbij uit dat het vooral campers zijn die door het emissieschandaal worden getroffen.

Duitse civiele rechters zouden daarom ervan uit kunnen gaan dat alle getroffen camperbezitters vanaf dat moment op de hoogte hadden moeten zijn van de manipulaties van hun voertuig. Dit zou betekenen dat de verjaringstermijn van drie jaar in deze zaak zou aflopen op 31 december 2023 om 23:59 uur.

Wie op dat moment nog geen bestaande schadeclaims heeft ingediend, kan dus met lege handen komen te staan. Dit is vooral vervelend omdat de voertuigen in kwestie door het schandaal enorm in waarde dalen en in het ergste geval zelfs geïmmobiliseerd zouden kunnen worden.

Uw vordering risicoloos afdwingen is mogelijk

In het kader van een schadevergoedingsclaim kunnen eigenaren van illegaal gemanipuleerde campers juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke motorfabrikant – bijvoorbeeld Fiat. Aangezien niet kan worden aangenomen dat bedrijven die Fiat-voertuigen ombouwden tot campers op de hoogte waren van de manipulaties, hoeven ze zich niet juridisch te verantwoorden.

Vanwege het emissieschandaal is het in principe mogelijk om het eigen voertuig in te leveren bij de verantwoordelijke motorfabrikant. In ruil daarvoor lonkt een financiële compensatie op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs. Als alternatief is het ook mogelijk om de betreffende camper te houden en een schadevergoeding af te dwingen ter hoogte van een deel van de aankoopprijs. Zelfs voor voertuigen die al verkocht zijn, kunnen schadeclaims soms worden afgedwongen.

Rechtszaken over de emissieschandalen zijn in veel gevallen mogelijk zonder financieel risico. Wie geen rechtsbijstandverzekering heeft, kan meestal een beroep doen op de diensten van een proceskostenfinanciering. Deze neemt de volledige kosten van de procedure op zich en ontvangt alleen een vooraf vastgestelde commissie in het geval dat een schadevergoeding daadwerkelijk wordt ontvangen. De experts van Goldenstein adviseren getroffen voertuigeigenaren gratis over hun juridische mogelijkheden in deze zaak.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: