12.
jan 2024

Fiat in Duitsland veroordeeld tot betaling van schadevergoeding in het camper-emissieschandaal

Het Duitse Federale Hof van Justitie (hierna: “BGH”) oordeelde dat campereigenaren in beginsel recht hebben op schadevergoeding op grond van het Fiat-emissieschandaal. Ook duizenden Nederlanders kunnen van deze uitspraak profiteren, aangezien veel getroffen voertuigeigenaren hun camper uit kostenoverwegingen in Duitsland hebben gekocht.

Het camper-emissieschandaal   

Fiat wordt ervan beschuldigd haar eigen dieselvoertuigen jarenlang te hebben uitgerust met een tijdsafhankelijke manipulatievoorziening. Fiat-voertuigen uit de modeljaren 2014 tot 2019 zouden hun uitlaatgaszuiveringssysteem ongeveer 22 minuten na het starten van de motor volledig uitschakelen. 

In de zomer van 2020 publiceerde het Duitse Openbaar Ministerie in Frankfurt, na verschillende invallen in bedrijfspanden van Fiat, een persbericht waarin het gebruik werd bevestigd van illegale manipulatie-voorzieningen in honderdduizenden voertuigen van de dochteronderneming van Stellantis. Dat een groot aantal van de illegaal gemanipuleerde Fiat-voertuigen campers zijn, komt doordat de Fiat Ducato als basismodel wordt gebruikt in ongeveer twee derde van alle campers. Ook de eiser in de zaak tegen Stellantis is eigenaar van een camper gebouwd op basis van een Fiat Ducato.

 

Gerechtelijke stappen tegen Stellantis 

De procedure bij het BGH betrof een Sunlight-camper die was gebouwd op basis van een Fiat Ducato en geregistreerd onder de milieunorm Euro 6. De eiser had het dieselvoertuig in april 2018 gekocht voor 52.300 euro en had daarnaast nog 5.483,03 euro uitgegeven om de aankoop van het voertuig te financieren.

De EG-typegoedkeuring voor het basisvoertuig werd in Italië aan Stellantis verleend overeenkomstig de Euro 6-emissienorm. De emissies van de motor werden gecontroleerd. Tijdens de tests was een uitschakelapparaat, dat het uitlaatgaszuiveringssysteem uitschakelt als de buitentemperatuur buiten een bepaald ’temperatuurvenster’ valt, aanwezig in de motor. 

Dit betekent dat de campers niet meer voldoen aan de geldende milieurichtlijnen zodra de buitentemperatuur minder dan 15 of meer dan 30 graden is. In Nederland valt de gemiddelde temperatuur slechts in enkele maanden binnen dit bereik. Als gevolg daarvan voldoen veel campers in dit land bijna het hele jaar niet aan de geldende EU-milieurichtlijnen.

De Italiaanse vergunningverlenende instantie zag in 2016 geen reden om officieel in te grijpen.

Toen de Duitse eiser ontdekte dat het uitlaatgaszuiveringssysteem van zijn camper ook illegaal was gemanipuleerd, ondernam hij gerechtelijke stappen tegen Stellantis en eiste hij schadevergoeding. De rechters van het BGH hebben nu geoordeeld dat de eigenaar van de camper in het algemeen recht heeft op een schadevergoeding van maximaal 15 procent van de oorspronkelijke aankoopprijs en de zaak terugverwezen naar het Oberlandesgericht (Gerechtshof) Bamberg voor heroverweging. Daar was de vordering tot schadevergoeding eerder ten onrechte afgewezen.

 

Vorderen van schadevergoeding

Rechtszaken over emissieschandalen zijn in veel gevallen mogelijk zonder financieel risico. Wie geen rechtsbijstandverzekering heeft, kan meestal een beroep doen op de diensten van een procesfinancier. Deze neemt de volledige proceskosten op zich en ontvangt alleen een vooraf vastgestelde commissie als een rechtszaak succesvol is. Als een zaak daarentegen onverwacht wordt verloren, neemt de procesfinancier alle proceskosten en zelfs de advocaatkosten van de tegenpartij op zich. In dit geval hoeven de eisers geen cent te betalen.

Goldenstein Legal vertegenwoordigt ook Nederlandse consumenten bij het vorderen van schadevergoeding wegens het kopen van een illegaal gemanipuleerde dieselauto en/of -camper.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: