28.
mrt 2024

De Kansspelautoriteit onderzoekt ook legale kansspelaanbieders

Voorzitter van de Kansspelautoriteit, René Jansen, heeft laten weten dat er een stevig onderzoek gaande is naar enkele legale casino’s in Nederland. De afgelopen maanden kwamen er een aantal onaanvaardbare acties naar voren, onder andere nadat spelers hun verhaal deden over hoe ze door hun gokgedrag in de problemen kwamen. Naar aanleiding van deze verhalen is het onderzoek gestart door de Kansspelautoriteit.

 

Verandering van het sanctietraject

René Jansen heeft vorige week een blog geplaatst waarin hij recente gebeurtenissen en ontwikkelingen in het juiste perspectief wil plaatsen. Naar aanleiding van de zorgplichtschendingen is de Kansspelautoriteit een stevig onderzoek gestart naar een aantal online kansspelaanbieders. Er is gekozen een andere route te belopen wanneer het aankomt op sanctioneren van overtredingen van kansspelaanbieders.

Wanneer er sprake is van een overtreding van onder andere de vergunningplicht door een illegaal gokbedrijf kan de Ksa een last onder dwangsom opleggen. Deze herstelsanctie moet ervoor zorgen dat illegale kansspelaanbieders hun vergunningloze casino’s niet meer in Nederland aanbieden. Ook wanneer er sprake is van bevordering van illegale online kansspelen, legt de Ksa een last onder dwangsom op.

Wanneer het gokbedrijf besluit zijn illegale aanbod in Nederland voort te zetten, kan er een bestuurlijke boete opgelegd worden. De Ksa heeft eind december 2022 vijf illegale gokbedrijven een boete opgelegd van in totaal 26 miljoen euro. Deze boetes liggen tussen de 900.000 en ruim 12 miljoen euro. Dit bedrag wordt gebaseerd op de omzet die het gokbedrijf in Nederland heeft behaald.

Dit zijn effectieve sancties, maar nemen veel tijd in beslag. De Kansspelautoriteit zal zich inzetten op het maken van korte klappen, zodat de aanbieders sneller actie zullen ondernemen. De aanbieders weten dan dat ze onder de loep genomen worden.

 

Verboden trucs van online casino’s

Eind 2023 werd een onderzoek van de Consumentenbond gepubliceerd. Hieruit bleek dat alle onderzochte casino’s de wet overtreden. Er werden een aantal verboden trucs genoemd die volgens René Jansen geen overtredingen waren. Hij zegt hier het volgende over: “Het binden van spelers kwam ook in het onderzoek van de Consumentenbond terug: aanbieders zouden spelers met verboden trucs aanzetten tot overmatig gokken. Het is goed dat er aandacht is voor de verleidingstechnieken die aanbieders gebruiken, maar een belangrijk deel van de trucs en technieken die in het onderzoek naar voren kwam, bleek niet per se een overtreding.”

Het gedrag wordt vervolgens niet goedgekeurd door de Kansspelautoriteit. Iets kan ook schadelijk zijn zonder dat het illegaal is. 

 

Gesprekken tussen de Kansspelautoriteit en kansspelaanbieders

Het gedrag van de casino’s wordt ook besproken in de gesprekken die de Kansspelautoriteit voert met de legale kansspelaanbieders. Deze gesprekken kregen wel hun nodige kritiek. In hoeverre moeten de aanbieders namelijk betrokken zijn bij gesprekken over de wet- en regelgeving. Volgens René Jansen hebben de aanbieders niet veel invloed. Ook kunnen regels niet worden geschrapt na voorkeur van de aanbieders.

Wel kunnen ze vooraf aangeven of bepaalde plannen wel of niet haalbaar zijn. Zo krijgen ze ook de mogelijkheid om hun visie te delen over bijvoorbeeld de beleidsregels verantwoord spelen.

 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: