26.
jan 2024

Hoe Malta haar eigen online casino’s beschermt tegen het EU-recht in

Waarom veel online casino’s op Malta gevestigd zijn

Sinds begin jaren 2000 is online gokken steeds populairder geworden, in Nederland net als in de EU en de rest van de wereld. Bij de opkomst van (bijna) elke nieuwe markt, wordt al snel duidelijk dat specifieke wetgeving nodig zal zijn. Online kansspelen zijn hier allerminst een uitzondering op geweest.

Een van de eerste landen ter wereld die de potentie van online kansspelen door had, was Malta. Al in 2004 kwam het Europese eilandstaat met specifieke en uitgebreide regelgeving voor online kansspelen. In bijvoorbeeld Duitsland en Nederland gebeurde dit pas in 2021. Daardoor kon Malta uitgroeien tot het online gok-epicentrum van de wereld. Deze industrie telt voor maar liefst 12% van het Maltese bruto binnenlands product, met een voorspelde groei van 5% tussen 2024 en 2028.

 

De lopende claims tegen online casino’s

Veel op Malta gevestigde online casino’s hebben echter jarenlang en tegen beter weten in het feit genegeerd dat een Maltese licentie voor het aanbieden van online kansspelen alleen op het grondgebied van Malta geldig is. Een nationale licentie van een willekeurig EU-land geeft niet het recht om ook elders in de EU online kansspelen aan te bieden.

Zo is het aanbieden van (online) kansspelen een van de weinige diensten die wordt uitgesloten van de Europese Dienstenverordening. Daardoor heeft elk Europees land het recht om (online) kansspelen aan banden te leggen, zolang daarmee op een evenredige en niet-discriminerende manier legitieme doelen worden nagestreefd. Legitieme doelen zijn in ieder geval, onder meer, de bescherming van consumenten, het tegengaan van gokverslaving, en het vermijden van witwassen en criminaliteit. Het staat dus vast dat casino’s zonder een Nederlandse kansspelvergunning geen (online) kansspelen mogen aanbieden in Nederland.

Het is in principe niet mogelijk om in Nederland een rechtsgeldige overeenkomst af te sluiten met betrekking tot deelname aan illegale online kansspelen. De overeenkomsten tussen de illegale gokaanbieders en hun Nederlandse klanten zijn dus nooit rechtsgeldig geweest. De exploitanten van deze websites hadden daardoor nooit geld mogen aannemen van Nederlandse spelers. Om deze reden heeft iedereen die in de afgelopen 20 jaar geld heeft vergokt op een illegale website (oftewel alle kansspel-websites tot oktober 2021, en alle niet-vergunde kansspel-websites daarna) mogelijk recht op terugbetaling van het volledige verliesbedrag. 

Tenuitvoerlegging van vonnissen

Op het moment dat de rechter een vonnis tegen een casino wijst en het vonnis aan het casino wordt betekend, zal het casino verplicht zijn om de verliezen aan de consument terug te betalen. Als het casino het vonnis aan zijn laars lapt, dan kan het in principe gedwongen worden het vonnis te respecteren en alsnog te betalen. Dit heet executie of tenuitvoerlegging van het vonnis. In Nederland zijn deurwaarders daarvoor verantwoordelijk. Dit gebeurt dan meestal door middel van dwangmaatregelen, zoals bijvoorbeeld beslaglegging van salarissen, bankrekeningen, e.d.. Tenuitvoerlegging van vonnissen in een andere EU-lidstaat is mogelijk met medewerking van de lokale autoriteiten. Meestal gebeurt dit na een summiere toetsing van het vonnis door de rechter in het land waar hetzelfde vonnis tenuitvoergelegd moet worden. Er bestaan wel een aantal uitzonderingen, op grond waarvan tenuitvoerlegging van een buitenlands EU-vonnis geweigerd kan worden. Een daarvan is de zogeheten uitzondering van openbare orde. Een buitenlands vonnis hoeft niet in een bepaald land ten uitvoer te worden gelegd, indien het indruist tegen de openbare orde van datzelfde land. Deze uitzondering is uitermate restrictief te interpreteren.

Bill 55

De Maltese regering probeert nu echter de daar gevestigde casino’s tegen beter weten in te beschermen tegen claims van spelers in het buitenland. Het in juni 2023 aangenomen Maltese wetsvoorstel “Gaming Bill 55” schaart de online casino’s onder de paraplu van de Maltese openbare orde, waardoor buitenlandse vonnissen op Malta momenteel niet ten uitvoer worden gelegd. Er bestaat echter geen twijfel dat Bill 55 naar EU-recht ontoelaatbaar is, en dus nooit in stand zal kunnen worden gelaten door de EU. Immers is de bovengenoemde uitzondering bedoeld om de openbare orde en niet de economische interesses van een land te beschermen. De EU heeft al in het najaar van 2023 een onderzoek naar Bill 55 aangekondigd, dat waarschijnlijk een aantal jaar zal duren. Bovendien zal de politieke druk op Malta ongetwijfeld groeien.

Het is natuurlijk ook zo dat niet alle (grote) casino’s op Malta zijn gevestigd, en dat sommige casino’s ook assets in het buitenland hebben waarop de vonnissen ten uitvoer kunnen worden gelegd. Deze casino’s kunnen altijd tot betaling worden gedwongen.

Er bestaat echter geen enkele (redelijke) twijfel dat tenuitvoerlegging van vonnissen op Malta op medium termijn weer mogelijk zal zijn, en dat vroeg of laat alle casino’s alle vonnissen van de Nederlandse rechter zullen moeten respecteren.

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: