07.
feb 2024

Meer (jonge) gokverslaafden sinds legalisering online kansspelen

Online kansspelen voor 2021

Tot 1 april 2021 kende Nederland geen specifieke regels voor het aanbieden van online gokken. Aangezien voor het aanbieden van alle soorten gokken een vergunning vereist is en er geen vergunningen voor het aanbieden van online gokken bestonden, waren alle aanbieders van online gokken in Nederland tot dat moment volstrekt illegaal bezig.

De Wet op de Kansspelen (hierna: de “WoK”) reguleerde tot 1 april 2021 dan ook uitsluitend de volgende traditionele kansspelen, alsmede de relatieve vergunningen: de staatsloterij, de instantloterij, sportweddenschappen, de totalisator, lotto, casinospelen, prijsvragen en speelautomaten, alsmede een aantal “bijzondere vormen van kansspel” genoemd in artikel 7a-e WoK. Op 1 april 2021 is de Wet Kansspelen op Afstand (hierna: de „Wet KoA“) in werking getreden. Pas met de Wet KoA is de mogelijkheid ontstaan tot het aanbieden van “een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, die op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gegeven en waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die die gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stelt”, oftewel kansspelen op afstand, mits in bezit van een door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (“KSA”) verstrekte vergunning.

Online kansspelen sinds 2021

Sinds 1 oktober 2021 is de markt voor legale online casino’s in Nederland ook daadwerkelijk geopend, met de inwerkingtreding van de eerste vergunningen op basis van de Wet KoA voor de duur van vijf jaar. Uitsluitend online gokbedrijven met een daartoe strekkende vergunning mogen hun online kansspelen aanbieden in Nederland, op grond van de geldende vergunningplicht uit artikel 1 lid 1 sub a van de WoK. De WoK heeft onder andere als doel kansspelverslaving te voorkomen en spelers/consumenten te beschermen.

Zodra de markt openging hebben alle vergunde kansspelaanbieders, waaronder staatsbedrijven Toto en Holland Casino, massaal reclame gemaakt voor hun websites. Volgens de overheid was ook dit een onderdeel van de zogeheten “kanalisatie”, oftewel het leiden van spelers van het illegale naar het legale aanbod, waarop de KSA en de overheid zicht en grip hebben.

Alhoewel officiële cijfers voorlopig nog ontbreken, hebben verslavingsklinieken sinds oktober 2021 een forse stijging gemerkt in het aantal patiënten die verslaafd zijn aan online gokken en dan vooral jongeren tussen de 18 en 14 jaar oud, zoals door onder meer RTL Nieuws en NOS vermeld. Datzelfde geldt voor schuldhulpverleners.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het aantal deelnemers aan online gokken ongekende hoogtes heeft bereikt. Volgens onderzoek doen elke maand bijna 400.000,00 individuele spelers mee aan online kansspelen in Nederland.

Aangescherpte regels voor reclame voor online kansspel-reclame

Naar aanleiding van bovenstaande verschijnselen hebben verschillende gevolgen plaatsgevonden. In de eerste plaats begon de politiek zichzelf en de regering (kamer-)vragen te stellen over de legalisering van de Nederlandse online kansspelmarkt. Daarnaast zijn de volgende maatregelen met betrekking tot kansspelreclame ingevoerd:

  • Reclame mag niet gericht worden op minderjarigen, personen tussen de 18 en 24 jaar oud, en personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen (zoals bijvoorbeeld door middel van inschrijving het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen – CRUKS) of personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of –zorg;
  • Ongerichte reclame (zoals bijvoorbeeld op TV en radio, en in kranten en tijdschriften) en reclame op openbare plaatsen (zoals bijvoorbeeld billboards) en/of voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés, zijn sinds 01.07.2023 verboden. Ook promotionele kansspelen zijn verboden;
  • Adverteren via internet, e-mail, on-demand tv, social media of binnen de eigen online spelomgeving is toegestaan zolang de mogelijkheid wordt geboden om deze reclame ook niet te ontvangen. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames. Verplicht is wel dat ten minste 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is, op straffe van gedwongen stopzetting van de relevante reclame;
  • Gebruik van rolmodellen zoals influencers, (oud)beroepssporters en modellen is verboden;
  • Sponsoring van evenementen, programma’s, (teams van) sporters, clubs en competities en shirts en ander materiaal wordt ook gezien als ongerichte reclame en zal, na de respectievelijke overgangsperiode, ook verboden zijn. Het is niet toegestaan om ná 01.07.2023 nieuwe sponsorovereenkomsten te sluiten, dan wel te wijzigen of verlengen. De overgangstermijn voor sponsoring van TV-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. Het sponsoren van (onder meer) sporters, competities en materiaal blijft toegestaan tot 1 juli 2025;

 

De huidige relevante regelgeving vormt de basis voor de Reclamecode Online Kansspelen 2023 (“ROK”). Dit is een zelf- en co-reguleringsinstrument, dat tot stand is gekomen door overleg tussen de Stichting Reclame Code en belangenorganisaties uit de (online) kansspelbranche.

Schade geleden door illegale online casino’s?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegaal online gokken terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

 

 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: