10.
mei 2024

Hoe werkt het multivergunningstelsel voor online kansspelen in Europa?

De European Gaming and Betting Association (EGBA) is een handelsvereniging, gevestigd in Brussel, die de leidende aanbieders van online kansspelen vertegenwoordigt. Uit recent onderzoek van de EGBA is gebleken dat 27 landen in Europa gebruik maken van een multivergunningstelsel voor kansspelen op afstand. Daarnaast heeft de meerderheid van deze landen een volledig meervergunningsysteem voor wedden op sport, poker, bingo en online casino’s.

Regulatie van online kansspelen Europa

Op onderstaande kaart, gemaakt door de EGBA, is te zien welke landen een multivergunningstelsel hanteren. 

                                                                                                                                                                       EGBA, 2024

 

Monopolie van staatsbedrijven

Vroeger werden kansspelen op afstand in de meeste Europese landen gereguleerd door staatsbedrijven die een monopolie hadden. In landen zoals Nederland was het online gokken zelfs helemaal verboden. Online kansspelen werden in Nederland pas gelegaliseerd in 2021, toen de wet Kansspelen (Wet Koa) op afstand in werking trad. 

Pas met de Wet Koa is de mogelijkheid in het leven geroepen om vergunningen aan te vragen en te verwerven voor het aanbieden van “een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, die op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gegeven en waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die die gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stelt”, oftewel kansspelen op afstand.

Nu maken, net als Nederland, 27 verschillende landen in Europa gebruik van een multivergunningstelsel voor online gokken. Dit vergunningsmodel zorgt ervoor dat meerdere kansspelaanbieders binnen een land legaal hun kansspelen kunnen aanbieden.

 

Volledig en gedeeltelijk multivergunningstelsel 

Uit het onderzoek van de EGBA bleek ook dat van de 27 landen, 23 daarvan een volledig multivergunningsmodel voor alle gereguleerde gokproducten hebben. Voorbeelden hiervan zijn sportweddenschappen, poker, online casino’s en bingo. 

Er bestaan daarnaast ook gedeeltelijke multivergunningstelsels. Zo hebben Zwitserland en Slovenië allebei een monopolie op online sportweddenschappen, waar Oostenrijk en Polen dan weer een monopolie hebben op poker en online casino’s. De landen hebben dan wel weer een licentiemodel voor de andere online gokproducten.   

Tot slot zijn er nog vier landen in Europa die nog geen multivergunningstelsel gebruiken. In Luxemburg is online gokken helemaal niet gereguleerd. In IJsland, Finland en Noorwegen hebben de staatsbedrijven momenteel nog een monopolie op online kansspelen. 

 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten. 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: