30.
sep 2023

Zijn alle online casino’s legaal in Nederland?

Online kansspelen zijn momenteel een heet gedebatteerd (politiek) thema. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook een belangrijk onderwerp worden tijdens de aankomende tweede kamerverkiezingen van november 2023. Juridische en technische termen zoals „legalisering“, „zorgplicht“ en „verslavingspreventie“ vliegen ons daarom nu al om de oren.

Deze bijdrage probeert (een beetje) duidelijkheid voor de consument te scheppen binnen deze warrige situatie door de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Zijn (bepaalde) online kansspelen legaal in Nederland, en sinds wanneer?
  2. Wie mag op dit moment legaal online kansspelen aanbieden in Nederland?
  3. Wat gebeurt er als er desondanks kansspelen illegaal in Nederland worden aangeboden?

 

Zijn (bepaalde) online kansspelen legaal in Nederland, en sinds wanneer?

In 1968 is de Wet op de Kansspelen (hierna: “WoK”) in werking egtreden. Deze reguleerde, niet geheel verrassend, niet het (aanbieden van) gokken via internet, maar vooral het traditionele kansspelen zoals bijvoorbeeld loterijen.

Art. 1 lid 1 sub a WoK bevat een zogenaamde vergunningsplicht waardoor het illegaal is om “gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”, behalve als daarvoor een vergunning is verleend op basis van diezelfde WoK. Verstrekking van de vergunningen en handhaving van de vergunningsplicht werd toevertrouwd aan de Kansspelautoriteit (hierna: “KSA”).

Tot april 2021 reguleerde de WoK uitsluitend de volgende traditionele kansspelen, alsmede de relatieve vergunningen: de staatsloterij, de instantloterij, sportweddenschappen, de totalisator, lotto, casinospelen, prijsvragen en speelautomaten, alsmede een aantal “bijzondere vormen van kansspel” genoemd in artikel 7a-e WoK. Op 01.04.2021 is de Wet Kansspelen op Afstand (hierna: „WKoA“) in werking getreden. Pas met de WKoA is de mogelijkheid in het leven geroepen om vergunningen aan te vragen en te verwerven voor het aanbieden van “een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, die op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gegeven en waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die die gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stelt”, oftewel kansspelen op afstand.

Online kansspelen zijn in Nederland dus illegaal, tenzij aan de specifieke aanbieder, voor die specifieke website, een geldige vergunning is verleend door de KSA. Dergelijke vergunningen bestaan pas sinds april 2021, waarvan de eerste in werking zijn getreden op 01.10.2021. Alle kansspelen die tot 01.10.2021 zijn aangeboden in Nederland, waren dus zonder meer illegaal wegens strijd met de vergunningsplicht uit artikel 1 lid 1 sub a WoK. Hetzelfde geldt voor alle online kansspelen die nu nog steeds in Nederland worden aangeboden zonder een vergunning van de KSA.

 

Wie mag op dit moment legaal online kansspelen aanbieden in Nederland?

Alle vergunninghouders en legaal aangeboden gokwebsites kunt u hier raadplegen: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/veilig-online-gokken/kansspelwijzer-online-gokken/.

Aan vergunningen voor het aanbieden van kansspelen op afstand zijn verschillende voorwaarden gebonden, genoemd in artikel 31a-m WoK. Deze voorwaarden omvatten, onder meer: het weigeren van minderjarige spelers, aansluiting bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS), het hebben van een anti-verslavingsbeleid en het als naamloze of besloten vennootschap binnen de EU gevestigd zijn. Indien vergunninghouders zich niet aan alle voorwaarden houden, kan tegen hen handhavend worden opgetreden door de KSA met onder meer boetes en intrekking van de betreffende vergunning als mogelijke gevolgen.

 

Wat gebeurt er als er desondanks kansspelen illegaal in Nederland worden aangeboden?

Personen die online kansspelen in Nederland aanbieden zonder een daartoe bestemde vergunning van de KSA handelen daarmee in strijd met de WoK. Dit leidt steeds vaker tot steeds hogere boetes door de KSA.

Daarnaast geldt, voor wat betreft de relatie tussen de consument en de illegale kansspelaanbieder, het volgende. Op grond van artikel 3:40 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn overeenkomsten die in strijd zijn met een “dwingende wetsbepaling” nietig, en hebben dus nooit bestaan. Een dwingende wetsbepaling is een bepaling waarvan partijen niet bij overeenkomst mogen afwijken (een simpel voorbeeld: huurmoorden zijn hoe dan ook altijd illegaal in Nederland, dus kan daartoe geen overeenkomst worden gesloten op grond van bovengenoemd artikel 3:40 lid 2 BW).

Artikel 1 lid 1 sub a WoK bevat een dwingende wetsbepaling. Immers kunnen niet alleen de contractuele partijen niet afwijken van de vergunningsplicht, maar ook niet de KSA of welke andere (rechts-)persoon dan ook. Indien een aanbieder u heeft alten deelnemen aan online kansspelen, dan zou in principe een overeenkomst tussen u en de desbetreffende aanbieder tot zijn gekomen (in hoofdlijnen: geld in ruil voor deelname aan online kansspelen), ware het niet dat deze overeenkomst nietig is op grond van artikel 3:40 lid 2 BW jo. Art. 1 lid 1 sub a WoK, en dus nooit tot stand heeft kunnen komen.

Alle bedragen die dus voor het deelnemen aan illegale online kansspelen zijn betaald, zijn onrechtmatig ontvangen door de betreffende aanbieder en dienen dus te worden terugbetaald aan de consument.

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegaal online gokken terug te vorderen. Met onze gratis quick check van het kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij online kansspelen. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online gokaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische kostenfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een juridische nederlaag. Alleen in het geval van succes hebben juridische recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

 

 

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: