01.
mrt 2024

Zorgplicht krijgt extra aandacht van de Kansspelautoriteit in 2024

Op 26 februari presenteerde de Kansspelautoriteit (hierna ‘Ksa’) haar toezichtagenda voor het jaar 2024. In deze agenda maakt de toezichthouder bekend welke onderwerpen het aankomende jaar extra aandacht gaan krijgen. Hierbij heeft de Ksa de focus gelegd op vier belangrijke onderwerpen die extra risico’s zijn.

De missie en publieke doelstellingen

De Ksa presenteert elk jaar een nieuwe toezichtagenda met verschillende aandachtspunten voor het aankomende jaar. De toezichtagenda van dit jaar is gebaseerd op de missie ‘Veilig Spelen’. Daarnaast heeft de agenda de volgende publieke doelstellingen: beschermen en informeren van de consument, voorkomen van kansspelverslaving, en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. 

De Ksa heeft dit jaar vier verschillende onderwerpen opgenomen in de agenda. Dit zijn de onderwerpen met extra risico’s:

  1. Controle op de zorgplicht en verslavingspreventie: spelers worden beschermd tegen risicovol of problematisch gokken.
  2. Het bestrijden van illegaal aanbod met verdere aandacht voor de gehele keten: minimaal 90 procent van de spelers speelt bij legale aanbieders.
  3. Ondersteuning van partners, zelfstandige onderzoeken en interventies in het fysieke domein: de Ksa bestrijdt samen met haar partners (zoals gemeenten, politie, OM, RIECS, Belastingdienst en FIOD) fysieke illegale kansspelen. Daarmee wordt ondermijning tegengegaan.
  4. Naleving aanlevering van gegevens: aanbieders leveren tijdig, volledig en juist de data aan die nodig zijn voor het toezicht.

 

Extra nadruk op de zorgplicht

Volgens de Ksa is een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van vorig jaar de extra nadruk op de zorgplicht. Als gevolg van een rapport over de zorgplicht van online casino’s, gepubliceerd in 2023 door de Ksa, zal de toezichthouder extra aandacht besteden aan de controle op zorgplicht. Uit dit rapport bleek namelijk dat de aanbieders beter en sneller moesten ingrijpen. De Ksa hoopt met dit extra toezicht de spelers beter te beschermen tegen risicovol of problematisch gokken.

Daarnaast gaat de Ksa dit jaar verder met het bestrijden van illegale kansspelaanbieders. Het doel is om ervoor te zorgen dat de kanalisatiegraad op minimaal 90% blijft. Het aankomende jaar zal de Ksa tientallen onderzoeken doen naar de illegale aanbieders. Volgens de toezichtagenda zal er ook gekeken worden naar het aanbod op sociale media. 

 

Illegale affiliates van online casino’s

Ook heeft de Ksa meer inzicht in het gehele kader van illegaal aanbod. Onder andere affiliates, betaaldienstverleners en hosting-bedrijven worden onder de loep genomen. De Ksa zal hier ook ingrijpen daar waar nodig is. Zo  heeft de Ksa de afgelopen twee jaar al onderzoek gedaan naar de illegale affiliates en hier had ingegrepen.

 

Illegaal aanbod van fysieke kansspelen

Daarnaast bespreekt de agenda van de Ksa het illegale aanbod bij fysieke kansspelen. Hierbij kan gedacht worden aan illegale sportweddenschappen en illegale pokertoernooien. Hier verwacht de Ksa dit jaar tientallen keren onderersteuning te verlenen om ondermijning tegen te gaan. Ook zullen ze een aantal zelfstandige onderzoeken en interventies plegen wanneer sprake is van zeer ernstige misstanden. Voorbeelden hiervan zijn de betrokkenheid van minderjarigen en hoog verslavingsgevoelige kansspelen.

 

Waar kunnen gedupeerde consumenten terecht?

Goldenstein Legal helpt Nederlandse consumenten al geruime tijd om hun verliezen van illegale online casino’s terug te vorderen. Met onze gratis quick check kunnen gedupeerde gokkers in een paar stappen controleren of ze mogelijk recht hebben op terugbetaling van hun verliezen bij illegale online kansspelaanbieders. Onze deskundigen controleren vervolgens de verstrekte informatie en adviseren consumenten gratis en vrijblijvend over hun juridische mogelijkheden in deze kwestie.

Juridische stappen tegen online kansspelaanbieders zijn in veel gevallen zonder risico mogelijk. Zogenaamde juridische procesfinanciers nemen alle procedurele en juridische kosten van gokkers op zich en betalen zelfs de kosten van de tegenpartij in het geval van een verlies van de procedure. Alleen in het geval van succes hebben juridische procesfinanciers recht op een commissie over de verschuldigde schadevergoeding. Hierdoor kunnen spelers hun verliezen terugvorderen zonder ook maar een cent te hoeven investeren in juridische kosten of gerechtskosten.

Schlagwörter
Laat nu jouw vordering controleren: