Na Stellantis-uitspraak in Duitsland: duizenden Nederlanders kunnen schadeclaims in het camper-emissieschandaal afdwingen

  • Hoogste Duitse civiele rechter acht vordering tot schadevergoeding tegen Stellantis-dochteronderneming Fiat gegrond
  • Veel Nederlanders hebben hun camper in Duitsland gekocht en kunnen profiteren van de Duitse uitspraak
  • Dreigende verjaring van bestaande vorderingen

 

Amsterdam, 28 november 2023. Het Duitse Federale Hof van Justitie (hierna: “BGH”) oordeelde gisteren dat campereigenaren in beginsel recht hebben op schadevergoeding op grond van het Fiat-emissieschandaal. “Ook duizenden Nederlanders kunnen van deze uitspraak profiteren, aangezien veel getroffen voertuigeigenaren hun camper uit kostenoverwegingen in Duitsland hebben gekocht. Deze camper-eigenaren kunnen bestaande vorderingen tot schadevergoeding afdwingen in Duitsland, waar nu, in tegenstelling tot Nederland, een grote mate van rechtszekerheid heerst”, zegt jurist Marco Ghiglioni, hoofd van de Amsterdamse vestiging van juridische dienstverlener Goldenstein Legal.

 

Dit is de achtergrond van de Duitse procedure

De procedure bij het BGH betrof een Sunlight-camper die was gebouwd op basis van een Fiat Ducato en geregistreerd onder de milieunorm Euro 6. De eiser had het dieselvoertuig in april 2018 gekocht voor 52.300 euro en had daarnaast nog 5.483,03 euro uitgegeven om de aankoop van het voertuig te financieren.

In de zomer van 2020 publiceerde het Duitse Openbaar Ministerie in Frankfurt, na verschillende invallen in bedrijfspanden van Fiat, een persbericht waarin het gebruik werd bevestigd van illegale manipulatie-voorzieningen in honderdduizenden voertuigen van de dochteronderneming van Stellantis. Dat een groot aantal van de illegaal gemanipuleerde Fiat-voertuigen campers zijn, komt doordat de Fiat Ducato als basismodel wordt gebruikt in ongeveer twee derde van alle campers.

Toen de Duitse eiser ontdekte dat het uitlaatgaszuiveringssysteem van zijn camper ook illegaal was gemanipuleerd, ondernam hij gerechtelijke stappen tegen Stellantis en eiste hij schadevergoeding. De rechters van het BGH hebben nu geoordeeld dat de eigenaar van de camper in het algemeen recht heeft op een schadevergoeding van maximaal 15 procent van de oorspronkelijke aankoopprijs en de zaak terugverwezen naar het Oberlandesgericht (Gerechtshof) Bamberg voor heroverweging. Daar was de vordering tot schadevergoeding eerder ten onrechte afgewezen.

 

Jurist waarschuwt voor mogelijke verjaringstermijn voor vorderingen in camper-emissieschandaal

“De Duitse uitspraak kan er ook toe leiden dat honderden of zelfs duizenden campereigenaren in Nederland bestaande vorderingen in het emissieschandaal op korte termijn laten controleren en afdwingen. Iedereen die zijn camper in Duitsland heeft gekocht, kan daar ook profiteren van de bestaande rechtszekerheid en hoeft dus niet te wachten op een Nederlandse uitspraak. In dit geval is het misschien niet eens mogelijk om je eigen vorderingen in Nederland met succes af te dwingen. Om een eventuele verjaring van de eigen rechtsvorderingen in Duitsland te voorkomen, is echter haast geboden.

Dit komt doordat het Openbaar Ministerie in Frankfurt het publiek in 2020 in een persbericht heel duidelijk heeft geïnformeerd over het schandaal met betrekking tot de uitlaatgassen van campers. Civielrechtelijke vorderingen in Duitsland verjaren binnen drie jaar aan het einde van het jaar nadat de schade bekend is geworden. Als u het zekere voor het onzekere wilt nemen, moet u daarom uiterlijk op 31 december 2023 een rechtszaak aanspannen om niet het risico te lopen dat uw eigen vorderingen verjaren”, waarschuwt Ghiglioni en voegt er vervolgens aan toe:

“Hoewel de getroffen campers nog niet officieel zijn teruggeroepen, hebben onafhankelijke emissietests al lang aangetoond dat bijna alle campers op basis van de Fiat Ducato die tussen 2014 en 2020 zijn geregistreerd, getroffen zijn door het emissieschandaal. Iedereen die een dergelijk voertuig in Duitsland heeft gekocht, moet zich daarom zo snel mogelijk informeren over mogelijke schadeclaims. Er bestaat een risico op waardeverlies en gevolgschade als gevolg van het emissieschandaal. In het ergste geval kunnen de getroffen voertuigen zelfs een rijverbod krijgen.”

 

Getroffen voertuigeigenaren hebben de volgende juridische opties

De eigenaren van illegaal gemanipuleerde campers kunnen juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke fabrikant van het basismodel – d.w.z. Fiat of haar moederbedrijf Stellantis – door het indienen van een schadeclaim. De bedrijven die de Fiat-voertuigen hebben omgebouwd tot campers hoeven zich hiervoor echter niet te verantwoorden. Er kan immers niet worden aangenomen dat camperfabrikanten zoals Hymer, Carthago of Dethleffs op de hoogte waren van de illegale manipulaties.

In veel gevallen zijn rechtszaken m.b.t. het emissieschandaal mogelijk zonder financieel risico. Als je geen rechtsbijstandverzekering hebt, kun je meestal gebruik maken van de diensten van een procesfinancier. Deze financier neemt de volledige proceskosten op zich en ontvangt alleen een vooraf vastgestelde commissie als de rechtszaak succesvol is. Als een zaak echter onverhoopt wordt verloren, neemt de procesfinancier alle juridische kosten en zelfs de advocaatkosten van de tegenpartij voor zijn rekening. In dit geval hoeven de eisers geen cent te betalen.

Over Goldenstein Legal

Goldenstein Legal ondersteunt Nederlandse consumenten bij het afdwingen van civielrechtelijke vorderingen. Op www.goldenstein.nl kunnen Nederlandse consumenten vrijblijvend informatie verkrijgen over civielrechtelijke kwesties en bestaande juridische claims laten onderzoeken. Het kantoor is onderdeel van het vooraanstaande Duitse consumentenrechtkantoor Goldenstein Rechtsanwälte, dat op zijn beurt meer dan 65.000 cliënten uit Duitsland en Oostenrijk vertegenwoordigt en meer dan 100 medewerkers telt op verschillende locaties in Europa. Aan het hoofd van de Nederlandse vestiging van Goldenstein Legal staat Jude Leistra.